Guests of honour

Hellocon ry: Eternal Twilight ylpeänä esittää kunniavieraamme vuodelle 2018:

Mana

Ensimmäistä kertaa eurooppalaisessa lolitamuodin tapahtumassa vieraileva Mana on kiistatta lolitamaailman tunnetuin hahmo! Eternal Twilight -päätapahtumassa 15.9. pääset ihailemaan Moi-même-Moitié:n upeita luomuksia muotinäytöksessä ja kuulemaan lisää Manasta Q&A:n merkeissä.

Yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista visual kei yhtyeistä, MALICE MIZER, perustettiin elokuussa 1992. Yhtye siirtyi NIPPON COLUMBIA levy-yhtiölle heinäkuussa 1997. Kitaristi Mana toimi yhtyeen keulakuvana sekä vaikutti sen visuaaliseen ilmeeseen.

Lokakuussa 1999 Manan perustama vaatemerkki Moi-même-Moitié näki ensi kertaa yönvalon. Termit kuten Elegant Gothic Lolita (EGL) ja Elegant Gothic Aristocrat (EGA) syntyivät merkitsemään synkeämpien lolitatyylien perusestetiikkaa ja levisivät laajalle myös kansainvälisesti.

Joulukuussa 2001 MALICE MIZER jäi tauolle. Maaliskuun 19. päivänä 2002 perustettiin Manan sooloprojekti Moi dix Mois.

Hellocon ry: Eternal Twilight toivottaa tervetulleeksi myös vaatemerkin:

Moi-même-Moitié

Mana perusti Moi-même-Moitié:n vuonna 1999. Vaatemerkin nimi tulee ranskan kielen sanoista Moi – minä, même – itse ja Moitié – puoli, ja se tarkoittaa sekä itseä että toista minuutta, alter egoa. Nimen muodosti Mana.

Moi-même-Moitié saapuu päätapahtumaan 15.9. sekä lahjoittaa arvontapalkintoja teekutsuille.

Mana ja Moi-même-Moitié eivät osallistu teekutsuille 16.9.

Manan meet & greet

Mysterious Midnight V.I.P. -lippupakettiin kuuluu erikoistapaaminen Manan kanssa: Mana ojentaa jokaiselle V.I.P.-vieraalle henkilökohtaisesti upean ruusun. Voit tuntea itsesi hetken ajan todelliseksi lolitamaailman kuninkaalliseksi ja luoda unohtumattoman muiston Manan kanssa! Tämän lisäksi V.I.P. -lippupakettiin sisältyy tietenkin aikainen sisäänpääsy päätapahtumaan, V.I.P. -lahjakassi sekä sisäänpääsy teekutsuille.

Eternal Twilight- ja Darling Darkness -lippujen ostajillakin on mahdollisuus tavata Mana: arvomme 100 onnekkaalle tavallisen meet & greet -tapaamisen Manan kanssa! Arvonta suoritetaan kaikkien Eternal Twilight- ja Darling Darkness -lipun ostaneiden kesken.

Ohjeet Manan meet & greetiin

 
Arvotut ja V.I.P.-ruusunojennus meet & greetit pidetään Matti Paasivuori -huoneessa kerroksessa 1 ½ (pääsali on kerroksessa 2 ½ ). Kaikki meet & greetiin osallistuvat saavat valokuvan Manasta nimikirjoitusta varten.
 
Jos haluat nimikirjoituksen mieluummin johonkin muuhun esineeseen, voit tuoda allekirjoitettavaksi Mana-, MALICE MIZER-, Moi dix Mois- tai Moi-même-Moitié -tuotteita. Rajallisen ajan vuoksi vain yksi nimikirjoitus/henkilö. Jos tuot nimikirjoitusta varten muun esineen, sen tulisi olla litteä, se ei saisi olla liian pieni ja siihen tulisi olla helppoa kirjoittaa. Sopivia esineitä ovat esim. lehti, flyer, esite, valokuvakirja jne. Mekot ja muut vaatetuotteet eivät käy.

Lahjat Manalle

Manalle saa tuoda lahjoja. Lahjojen tulisi olla pieniä ja helppoja kuljettaa, ja ne eivät saa olla helposti pilaantuvia. Mana toivoo voivansa viedä mukanaan niin paljon lahjoja kuin mahdollista, mutta pyydämme ymmärtämään, että Mana ei välttämättä pysty kuljettamaan kaikkia saamiaan lahjoja.
 
Voit antaa lahjan Manalle joko meet & greetissä tai jättää sen infotiskillemme.

Kuvaamisrajoitukset

Huomioithan, että Manan kaikenlainen valokuvaaminen, videokuvaaminen ja nauhoittaminen on ankarasti kiellettyä. Kieltoa rikkovat vieraat poistetaan tapahtumasta välittömästi ja he eivät saa enää osallistua muihin tapahtumiin. Pyydämme kaikkia noudattamaan tätä sääntöä, sillä Manan luvaton kuvaaminen voi aiheuttaa sen, että Mana ei enää palaa takaisin lavalle. Jos huomaat jonkun vieraan rikkovan kuvauskieltoa, ilmoitathan siitä Eternal Twilightin henkilökunnalle välittömästi. Tunnistat henkilökunnan sinisistä nauhoista.
 
Pyydämme vieraitamme nauttimaan myös Moi-même-Moitién muotinäytöksestä nauhoittamatta tai kuvaamatta sitä mitenkään.
 

Manan henkilökohtaiset viestit Eternal Twilightin kävijöille

Sivun alalaidassa näet Manan henkilökohtaiset viestit liittyen Eternal Twilight -tapahtumaan. Mana välitti vieraillemme tervehdyksen 5.6.2018.

Mana julkaisi myös viestin Moi dix Mois:n virallisella Twitter-tilillä 8.3.2018.

moi-meme-moitie-eternal-twilight-guest-of-honour

Hellocon: Eternal Twilight is proud to present our guest of honour for 2018:

Mana

For the first time in a European lolita fashion event, you have the chance to meet the most famous figure of the world of lolita! At the Eternal Twilight main event 15th September you´ll be able to admire Moi-même-Moitié´s gorgeous designs in a fashion show and learn more of Mana through a Q&A.

One of the most known visual kei bands, MALICE MIZER, was formed in August 1992. The popular band became a major label in July 1997, deputing through NIPPON COLUMBIA. The guitarist Mana acted as a leading figure for the band and it’s aesthetics.

Mana´s popular brand Moi-même-Moitié saw nightlight for the first time in October 1999. The terms Elegant Gothic Lolita (EGL) and Elegant Gothic Aristocrat (EGA) became base for darker lolita style´s aesthetics and had a great international influence as well.

In December 2001 MALICE MIZER suspended their activities. In March 19th 2002 Mana’s solo project Moi dix Mois was formed.

Hellocon ry: Eternal Twilight also presents the fashion brand:

Moi-même-Moitié

Moi-même-Moitié was founded in 1999 by Mana. The brand’s name consists of the French words Moi – me, même – self and Moitié – half, with the meaning of ”one’s alter ego as well as one’s self”. The term was coined by the founder Mana.

Moi-même-Moitié will join us for the main event 15th September and donate prizes for the tea party raffle.

Mana and Moi-même-Moitié will not attend the tea party on 16th September.

Mana´s meet & greet

The Mysterious Midnight V.I.P. ticket package includes a special meet & greet with Mana: Mana will personally give every one or our V.I.P. guests a beautiful rose. For a moment you can feel like a true royalty of the lolita world and create an unforgettable memory with Mana! In addition, the V.I.P. ticket package naturally includes an early entry to the main event, a V.I.P. gift bag and an entrance to the tea party.

The guests who choose to purchase the Eternal Twilight ticket or the Darling Darkness ticket package also have a chance to win a meeting with Mana: we will raffle 100 lucky ones for a regular meet & greet with Mana! Everyone who buys the Eternal Twilight ticket or the Darling Darkness ticket package will enter the raffle.

Instructions for Mana´s meet & greet

The raffled and V.I.P. rose handing meet and greet will be held in room Matti Paasivuori at floor 1 ½ (main hall is on floor 2 ½). Both will receive a portrait photo for Mana’s autograph.
 
If you prefer to have the autograph on something else, you can bring Mana, MALICE MIZER, Moi dix Mois or Moi-même-Moitié goods to be signed. Only one autograph per person due to the time limit. The item for signing should be flat and not overly small, something easy to sign on, such as magazines, flyers, booklets, photobooks etc. No dresses or other clothing items.

Gifts to Mana

You are welcome to bring gifts for Mana. The gifts should be small and easy to carry with and should not be something that will get spoiled easily. Mana greatly wishes to be able to take as many gifts with him as possible, but we kindly ask you to understand that he might not be able to take everything with him.
 
You can give your gift to Mana at meet and greet, or you can leave them at our info desk.

Photography limitations

We would like to notify that all photography, filming or recording of Mana is strictly forbidden. Any attendees breaking this rule will be removed from the event immediately and will be banned from all the further events. Please be considerate of this rule as any unauthorized photographing of Mana might result in Mana not appearing on stage any further. If you catch any attendee breaking this rule, please inform an Eternal Twilight staff member immediately. You can recognize our staff by their blue sashes.
 
We kindly ask you to enjoy the Moi-même-Moitié fashion show without filming or recording the show in any manner.

Mana´s personal messages to Eternal Twilight´s guests

Mana wants to send his greetings to all the guests of Eternal Twilight! Here is the message he sent to us 5th June 2018:

I’m really looking forward to meeting all of you soon!
It’s been a while since I’ve been to Finland and I really can’t wait!

Mana

mana-for-eternal-twilight

Mana also published a personal message regarding the Eternal Twilight event. Mana shared this message on Moi dix Mois´s official Twitter account on 8th March 2018:

manas-message-eternal-twilight.PNG